Kontakt z mediami / akredytacje dziennikarskie: wrockfest.promo@gmail.com
e-mail ogólny: wrockfest@wrockfest.pl