FORMULARZ AKREDYTACYJNY NA TEGOROCZNĄ EDYCJĘ FESTIWALU DOSTĘPNY JEST

->POD TYM ADRESEM <-

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: press@heyjoe.pl lub paula.booking@gmail.com w terminie do 18 KWIETNIA 2018.
Decyzje o przyznaniu akredytacji będą najpóźniej do dnia 25 KWIETNIA 2018.