Dla Mediów

Kulturo, wracamy do gry! 

 Do zobaczenia na 3-Majówka 2022

  • Wszystkich ubiegających się o akredytacje medialne prosimy o pobranie formularza i odesłanie go w wiadomości na adres paula.booking@gmail.com
  • Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie. Liczba miejsc dla FOTOGRAFÓW na koncerty odbywające się na terenie kompleksu Hali Stulecia jest ograniczona. 
  • Prośby o wywiady z Organizatorem należy kierować na ten sam adres mailowy. Wywiady i spotkania z artystami należy uzgadniać indywidualnie z managementami. 
  • Biuro akredytacji znajdziecie zawsze w pobliżu kasy biletowej na terenie festiwalu. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 20.04.2022. Informacja o przyznaniu akredytacji spłynie drogą mailową najpóźniej do dnia 27.04.2022.

FORMULARZ :wypełnij i wyślij