REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Regulamin Imprezy Masowej 3- Majówka 2018 w dniach 1-3.05.18 na terenie Pergoli oraz Hali Stulecia we Wrocławiu.

1. Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów i karnetów uprawniających do uczestnictwa w imprezie, zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży.
2. Bilet lub karnet będzie wymieniony przy wejściu na opaskę, upoważniającą do wielokrotnego wstępu na teren imprezy w czasie określnym na bilecie/ karnecie.
3. Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom.
4. Zagubienie lub zniszczenie opaski jest równoznaczne z brakiem biletu wstępu na imprezę.
5. Dzieci do lat 7 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.
6. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, środków odurzających, substancji psychotropowych, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów oraz zamkniętych paczek i pakunków.
7. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
8. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania jaichkolwiek substancji odurzających.
9. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio-video.
10. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
11. Uczestnik nie może na terenie imprezy stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy.
12. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu, zachowującym się agresywnie lub będącym pod działaniem narkotyków lub innych substancji odurzających.
13. Uczestnik imprezy jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora
14. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
15. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
16. Uczestnik ma obowiązek umożliwienia przeszukania swojego bagażu i zawartości kieszeni przy wejściu, w celu sprawdzenia czy nie wnosi przedmiotów zabronionych na terenie imprezy.
17. Ochrona ma prawo do przeszukania uczestnika w przypadku podejrzenia o posiadaniu rzeczy zabronionych na terenie imprezy.
18. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpieczych sytuacjach.
19. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach lub zagrożeniu pożarem.
20. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
21. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.
22. Bilet/karnet nie gwarantuje możliwości obejrzenia koncertów wszystkich wykonawców biorących udział w imprezie.
23. W przypadku przekroczenie dopuszczalnej ilości osób przebywających w Hali Stulecia organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Hali Stulecia pomimo posiadania ważnego biletu.
24. W przypadku odwołania imprezy organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
25. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż podany powyżej.
26. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.